Skip to main content

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Bağdat Caddesi Öncü Sokak Büyükhanlı Konutları B1 Blok Kat: 5 D.16 Suadiye - Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan CRENVO BİLİŞİM DANIŞMANLIK REKLAM VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra kısaca “CRENVO” olarak anılacaktır.) ile Adrazzi.com’da yer alan hizmetlerden faydalanacak olan reklamveren (Bundan sonra kısaca “REKLAMVEREN” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde CRENVO ve REKLAMVEREN tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 1 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Bu Sözleşme, REKLAMVEREN tarafından sağlanan reklam/reklamların CRENVO’nun onaylaması kaydıyla Webrazzi.com, sosyalmedya.co veya CRENVO’nun ileride işbirliği yapabileceği internet sitelerinde yayınlanması konusunda CRENVO’nun bünyesinde bulunan kampanya yaratılması ve bunların yayınlarının gerçekleştirilmesi için kullanılan Adrazzi.com isimli online reklam platformuna (Bundan sonra “ONLINE REKLAM PLATFORMU” olarak anılacaktır.) REKLAMVEREN’in erişiminin CRENVO tarafından sağlanması ile ONLINE REKLAM PLATFORMU’nda REKLAMVEREN’in kampanyalarını oluşturması hizmetlerinin verilmesi ile bu kapsamda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 2 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. CRENVO, REKLAMVEREN’in ONLINE REKLAM PLATFORMU’na erişimine ve ONLINE REKLAM PLATFORMU’nda kendi kampanyalarını oluşturmasına imkan sağlayacaktır.

2.2. ONLINE REKLAM PLATFORMU, REKLAMVEREN’in CRENVO’nun reklam ağına dahil olan mecralarda doğrudan ve tüm sorumluluğu REKLAMVEREN’e ait olarak reklam yayınlanmasına imkan sağlayan bir ad server arabirimi olup; bu Sözleşme’yle kullanımı tamamen REKLAMVEREN’e bırakılmıştır.

2.3. REKLAMVEREN’in ONLINE REKLAM PLATFORMU’nu kullanabilmesi için gerekli olan kullanıcı hesabını oluştururken şifre belirleyecek, isim-soyadı ya da tüzel kişi ise şirket ismini ve eposta adresini kullanıcı hesabı bilgilerine ekleyecektir. Oluşturulan kullanıcı hesabı, hukuka aykırılık unsuru taşımamalıdır. Gerek kullanıcı hesabı oluşturulurken gerekse de bu kullanıcı hesabının kullanımı sırasında CRENVO ile paylaşılan tüm bilgilerin doğruluğundan REKLAMVEREN sorumlu olup; bu kapsamda yaşanacak aksaklıklardan ya da ihlallerden CRENVO’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

REKLAMVEREN’in kullanıcı hesabı ve şifresi REKLAMVEREN’e özel olup; REKLAMVEREN tarafından kullanıcı hesabının ve/veya şifresinin 3. kişi ve/veya kuruluşlarla paylaşılması Sözleşme’ye aykırılık teşkil edecektir. Bu sebeple; REKLAMVEREN’in zarara uğraması durumunda CRENVO’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez, oluşacak tüm bilgi kaybı ve diğer tüm zararlardan REKLAMVEREN tek başına sorumlu olacaktır. REKLAMVEREN’in kullanıcı hesabının 3. kişi ve/veya kuruluşlar tarafından ele geçirilmesi durumlarında ise CRENVO’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecek olup; bu durumda CRENVO, REKLAMVEREN’e telafi hizmeti verebilir.

2.4. REKLAMVEREN, ONLINE REKLAM PLATFORMU’nda kampanya/kampanyalar yaratacak olup; kampanya kapsamında yer alacak reklamların metin, görsel ve reklamın gideceği bağlantıdan oluşması gerekmektedir.

2.5. REKLAMVEREN’in her bir siparişi için verilecek hizmetin kapsamı (ücretlendirme, gösterim sayısı ve sıklığı, ebat ve benzeri) bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası/parçaları olan ORDİNO’lar ile ayrıntılı olarak düzenlenecektir. Bu ORDİNO’lar REKLAMVEREN tarafından ilgili kampanya yaratılması esnasında düzenlenecek olup; ORDİNO’lara hesap ayarlarından Sözleşme süresince erişilebilecektir.

2.6. REKLAMVEREN kampanya kapsamında yayınlanmasını talep ettikleri reklam ve/veya reklamlar ile metinleri, ONLINE REKLAM PLATFORMU’nda yer alan ORDİNO’ya CRENVO’nun belirlediği boyut ve kriterlere uygun olacak şekilde hazırlayarak yükleyecektir.

2.7. REKLAMVEREN’in kampanya kapsamında ONLINE REKLAM PLATFORMU’na yükleyeceği reklam/reklamların yayınlanabilmesi için CRENVO’nun belirlediği kriterlere uygun olması ve CRENVO’nun onayını alması gerekmektedir. CRENVO’nun onaylamadığı reklam/reklamlar, ONLINE REKLAM PLATFORMU’da yayınlanmaz.

2.8. REKLAMVEREN, kampanyayı oluşturduktan ve kampanya yayına başladıktan sonra da kampanyaya yeni reklam ve/veya reklamlar ekleyebilecektir.

2.9. ONLINE REKLAM PLATFORMU aracılığıyla REKLAMVEREN, CRENVO’nun onaylandığı reklamı/reklamları, Sözleşme kapsamında yer alan mecralardan dilediklerinde, dilediği sürede, CPM usulüyle yayınlayabilir. REKLAMVEREN, yaratacağı her bir kampanya için en fazla 1000 (bin) CPM içerebilecektir. Bu çerçevede kullanım tamamen REKLAMVEREN’in sorumluluğunda olup; yanlış reklam politikaları ve/veya maddi hatalar gibi REKLAMVEREN’in istemediği ve/veya öngörmediği sonuçlar elde etmesine sebep olacak durumlarda dahi CRENVO’nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

REKLAMVEREN’in ihmal, kusur, kasıt ve hatalarından dolayı CRENVO’nun ve/veya REKLAMVEREN’in zarara uğraması durumunda CRENVO’nun maddi, manevi ve sair hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Ayrıca REKLAMVEREN, CRENVO’nun bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.10. Bu Sözleşme çerçevesinde CRENVO yalnızca REKLAMVEREN’in ONLINE REKLAM PLATFORMU’ne erişimine ve ONLINE REKLAM PLATFORMU’nu kullanmasına imkan sağlamakta olup; ONLINE REKLAM PLATFORMU’nda yer alan kampanyaların içeriklerine ilişkin tüm yasal sorumluluk REKLAMVEREN’e aittir. Kampanya, banner ve sair içeriğin hukuka uygun olmayan unsurlar içermesi ve CRENVO’nun bu nedenle herhangi bir hukuki yaptırıma maruz kalması halinde REKLAMVEREN, CRENVO’nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.11. REKLAMVEREN, yayınını talep ettiği reklam/reklamlara ilişkin hak sahipliğini gösterir belgeleri ilgili reklam/reklamlarla beraber CRENVO’ya sunmakla yükümlüdür. İlgili belgelerin sunulmasına rağmen reklam/reklamların 3. kişilerin haklarını ihlal etmesi ve/veya söz konusu reklam/reklamlarla ilgili olarak 3. kişiler tarafından CRENVO’ya dava açılması, talepte ve/veya şikayette bulunulması durumunda REKLAMVEREN, CRENVO’nun uğradığı ve uğrayacağı tüm dolaylı ve doğrudan, maddi ve manevi zararları derhal tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

2.12. ONLINE REKLAM PLATFORMU’nda, REKLAMVEREN adına yayınlanan reklamın yer aldığı internet sitesinde ve/veya CRENVO’nun kullandığı sunucularda veya altyapıda teknik (sunucuların, internet bağlantısının herhangi bir sebepten çalışmaz hale gelmesi, saldırıya uğraması ve benzeri durumlarda) bir aksaklık meydana gelmesi ve/veya yayıncı site içeriğinin değiştirilmesi halinde CRENVO’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu nedenle REKLAMVEREN, CRENVO’dan maddi, manevi ve sair ad altında herhangi bir talepte bulunulamaz.

2.13. REKLAMVEREN tarafından ONLINE REKLAM PLATFORMU’na girilen kampanyalar, gerekli görülen durumlarda CRENVO çalışanları tarafından görüntülenebilir.

2.14. REKLAMVEREN’in ONLINE REKLAM PLATFORMU’nu sürekli olarak hatalı kullanması, kötü niyetli hareket etmesi, kampanya, banner ve sair içeriğin hukuka uygun olmaması gibi durumlarda CRENVO’nun ONLINE REKLAM PLATFORMU’nu erişime kapatma yetkisi mevcuttur.

2.15. CRENVO’nun REKLAMVEREN’e ait reklamın hukuka uygun olmayan unsurlar içerdiğini tespit etmesi ve/veya CRENVO’nun belirlediği kriterlere uymadığına karar vermesi halinde söz konusu içerikleri yayımlamamak hakkını haizdir. CRENVO yayımlamak istemediği içeriği herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın REKLAMVEREN’e e-posta yoluyla bildirecektir.

2.16. Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için kullanılan ürün ve/veya hizmetler CRENVO’ya ait olup; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altında olduğundan, REKLAMVEREN kendisiyle paylaşılan hizmet üzerinden elde etmiş olduğu ya da elde edebileceği içerik ve/veya teknik altyapıyı (kod, işleyiş vs.) herhangi bir şekilde (tersine mühendislik gibi) kopyalamayacak, işlemeyecek, değiştirmeyecek, yaymayacak ve işleyişini/çalışmasını bozmayacaktır. REKLAMVEREN, hizmetlere kendisi dolayısıyla erişimi olan kişilerin de bu gibi girişimlerde bulunmamasını sağlamakla yükümlüdür. REKLAMVEREN, bu sebeple CRENVO’nun uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm dolaylı ve doğrudan, maddi ve manevi zararları derhal tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

2.17. REKLAMVEREN, ONLINE REKLAM PLATFORMU'na üye olurken "Webrazzi'nin tarafıma ticari amaçlı iletiler göndermesini onaylıyorum." seçeneğini işaretlediğinde CRENVO'nun kendisine CRENVO'nun hizmet ve ürünlerine ilişkin olarak ticari elektronik iletiler göndermesine izin vermiş olup; REKLAMVEREN, her zaman iletisim@adrazzi.com'a ticari e-postaları almak istemediğine dair bir e-posta göndermek suretiyle bu iletilerin kendisine gönderilmesine yönelik olarak verdiği izinden vazgeçebilir.

MADDE 3 – MALİ HÜKÜMLER

3.1. REKLAMVEREN, CRENVO’ya her bir kampanya en fazla 1000 (bin) CPM içerecek şekilde sipariş verebilir. Verilen siparişlere ilişkin ücretlendirme, ilgili ORDİNO’da belirtilen birim fiyatlar [her bir 1000 (bin) adetlik gösterim-CPM için belirlenecek fiyat] üzerinden yapılacak olup; birim fiyatlar kampanyanın yer alacağı mecraya göre farklılık göstermektedir.

3.2. REKLAMVEREN'in sipariş verebilmesi için öncelikle bakiye yüklemesi yapması gerekmektedir. REKLAMVEREN'in kredi kartından provizyon yöntemiyle bakiye alınması sonrasında ilgili reklam ve/veya reklamlar CRENVO’nun onay sürecine girer. Bu reklam ve/veya reklamlar, CRENVO tarafından onaylandığında ödemenin tamamı alınır. CRENVO, ödemenin tamamı alındıktan sonra Sözleşme konusu hizmeti sağlamaya başlar. REKLAMVEREN, ödemenin tamamı CRENVO tarafından alındıktan sonra ödemenin iadesini talep edemeyeceğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.. REKLAMVEREN'in sipariş bedelinden daha yüksek oranda bakiye yüklemesi durumunda da kalan bakiye 1 yıl süreyle kullanılabilir olur.

3.3.a. REKLAMVEREN, kampanya bütçesini kredi kartı ile ödemek yerine havale ya da EFT olarak ödemeyi tercih ederse CRENVO’ya sipariş verdiği tarihte sipariş bedelinin (kampanya bütçesinin) tamamını (ya da daha sonra başka veya aynı kampanyada kullanmak adına daha fazlasını) CRENVO'nun aşağıda belirtilen banka hesabına "adrazzi bakiye yüklemesi" açıklaması ile yatıracaktır.

Hesap Sahibi: Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Ticaret A.Ş.
Garanti Bankası Kalamış Şubesi (İstanbul)
Şube Kodu: 343 - Hesap No: 6298002 - IBAN: TR21 0006 2000 3430 0006 2980 02

3.3.b. Siparişin verilmesi ve REKLAMVEREN’in CRENVO'nun belirtilen banka hesabına havale ya da EFT yapmasıyla beraber ilgili reklam ve/veya reklamlar CRENVO’nun onay sürecine girer. REKLAMVEREN, ödemenin tamamı CRENVO tarafından alındıktan sonra ödemenin iadesini talep edemeyeceğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.4. CRENVO, kampanya bütçesi ödemesi karşılığında REKLAMVEREN’e kampanya bütçesi ve buna ilişkin KDV tutarını içerir fatura düzenleyecektir.

3.5. REKLAMVEREN’in talep etmesi halinde farklı formatlarda reklam, farklı metin ya da görseller eklenmiş reklam/reklamlar, önceden ödemesi yapılmış olan sipariş kapsamına dahil edilebilir.

3.6. REKLAMVEREN’in bir kampanya kapsamında birden fazla olan reklamı varsa kampanya bütçesi kendiliğinden bu reklamların tamamına eşit olarak dağıtılır.

3.7. REKLAMVEREN, kampanya kapsamındaki bazı reklamların ya da tamamının yayınlarının durdurulmasını talep edebilir. Ancak bunlara ilişkin olarak ödeme iadesi talep edemez. Her bir kampanya için belirlenen ve ödemesi önceden yapılmış olan kampanya bütçesi, ödeme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olup; bu 1 (bir) yıl sona erdikten sonra REKLAMVEREN, bu kampanya bütçesi kapsamında herhangi bir reklamın yayınını talep edemez ve bu bütçenin tamamı kullanılmış sayılır. REKLAMVEREN, ONLINE REKLAM PLATFORMU’nda oluşturduğu kampanyalar arasında bütçe aktarımı yapamaz; her bir kampanyanın bütçesi yalnızca ilgili kampanya için kullanılabilir.

3.8. Kampanya bütçesinin tamamının kullanılması durumunda kampanya da sona erer. REKLAMVEREN’in aynı kampanyaya devam etmek istemesi durumunda REKLAMVEREN’in ONLINE REKLAM PLATFORMU’nda yeniden bir kampanya yaratması ya da hali hazırdaki kampanyaya ek bütçe tanımlaması gerekmektedir.

3.9. REKLAMVEREN, bu Sözleşme kapsamında reklamların gösterim sayılarının CRENVO ve/veya varsa CRENVO’nun bu kapsamda hizmet alacağı 3. kişi ve/veya kuruluşların verilerinin esas alınarak belirleneceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.10. CRENVO, REKLAMVEREN’in kampanyalarına ilişkin istatistiklerine anlık olarak erişebileceği bir paneli REKLAMVEREN’in kullanımına sunar.

MADDE 4 – SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

Bu Sözleşme, REKLAMVEREN tarafından sistem üzerinde onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Taraflardan herhangi biri 1 (bir) ay önceden bildirmek kaydı ile sözleşmeyi feshedene kadar yürürlükte kalır.

Taraflar, en az 1 (bir) ay öncesinden eposta ile yazılı bildirimde bulunarak, herhangi bir sebep ileri sürmeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin dilediği zamanda bu Sözleşmeyi feshedebilir. CRENVO’nun Sözleşme’yi bu şekilde feshetmesi durumunda REKLAMVEREN’in fesih tarihine kadar olan gösterim sayıları hesaplanarak kampanya bütçesinin fesih tarihine kadar kullanılmamış kısmına ilişkin tutar REKLAMVEREN’e iade edilecektir.

Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde diğer Taraf, ihlal eden Taraf’ı eposta ile ihtar ederek söz konusu aykırılığın giderilmesi için, 7 (yedi) gün süre tanır. Tanınan süre içinde Sözleşme’ye aykırılık giderilmediği taktirde, ihlale uğrayan Taraf, Sözleşme’yi herhangi bir nam altında tazminat ve cezai şart ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden Taraf, ihlale uğrayan Taraf’ın bu sebeple uğradığı ve uğrayacağı doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi her türlü zararı tazmin eder. İhlal eden Taraf’a uygulanacak cezai şart hükümleri saklıdır.

REKLAMVEREN’in reklam içeriğinin hukuka aykırı unsurlar taşıması halinde CRENVO’nun sözleşmeyi derhal, ön bildirimsiz, tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda REKLAMVEREN, kampanya bütçesinin kullanılmamış kısmına ilişkin olarak ödeme iadesi talep edemez.

MADDE 5 – MÜCBİR SEBEPLER

Taraflarca Sözleşme’nin imzası sırasında öngörülemeyen, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır.

Mücbir sebebe maruz kalan Taraf, bu durumu derhal yazılı olarak karşı Taraf’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde; diğer Taraf'ın mücbir sebebin varlığını kabul etmeme hakkı saklıdır.

Bildirimden itibaren 30 (Otuz) günlük süre sonunda, mücbir sebep koşulları ortadan kalkmamış ise, Taraflardan her biri, bu sözleşmeyi hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmadan, tazminat ödemeksizin ve derhal feshedebilecektir.

MADDE 6 – TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER

Taraflar’ın birbirlerine bu Sözleşme hükümleri nedeniyle gönderecekleri bildirim, ihtar ve ihbarlar bu Sözleşme’de belirtilen adres veya eposta adreslerine yapılacak olup; Taraflar’ın bu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde ve eposta adreslerinde bir değişiklik olması halinde değişikliği yapan Taraf yeni adresini ve yeni eposta adresini değişiklikten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde; bu Sözleşme’de belirtilen adreslere ve epostalara yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 7 – DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda CRENVO ve varsa CRENVO’nun hizmet aldığı 3. firmaların tıklama, gösterim, aksiyon ve sair unsurlara ilişkin verileri ile CRENVO’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8 – DEVİR YASAĞI

Taraflar, Sözleşme’den kaynaklanan hak (alacak hakkı dahil olmak üzere) ve yükümlülüklerini karşı Taraf’ın yazılı onayı olmadan 3. şahıs ve kuruluşlara devir ve temlik edemezler. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi için CRENVO’nun üçüncü kişilerle yaptığı iş paylaşımı veya iş birlikleri bu kapsam dışındadır.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 10 – DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

10.2. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

10.3. Bu Sözleşme, ONLINE REKLAM PLATFORMU’na yeni özellikler eklendikçe veya üyelerimizden yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, ONLINE REKLAM PLATFORMU’nu her kullanışınızda Kullanıcı Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir. Bu belge en son 4 Şubat 2016 tarihinde güncellenmiştir.

Yukarı çık